Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης των πολιτικών προστασίας των παιδιών στον αθλητισμό

Τι είναι το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης ACTIVE;

Το παρόν εργαλείο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ACTIVE (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 856826) κατόπιν εκτεταμένης έρευνας που εκπονήθηκε σε τέσσερα (4) κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Πορτογαλία. Όπως προαναφέρθηκε, η ανάπτυξη του εργαλείου στηρίχθηκε σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν 243 επαγγελματίες από τον χώρο του αθλητισμού, προπονητές, παιδιά-αθλητές και γονείς/κηδεμόνες των παιδιών-αθλητών (Το πλήρες κείμενο της Διακρατικής Έκθεσης είναι διαθέσιμο εδώ), με στόχο να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις πολιτικές που εφαρμόζει ο αθλητικός σύλλογος/οργανισμός στον οποίο εργάζεστε για την προστασία των παιδιών.

Πώς μπορεί να βοηθήσει το εν λόγω εργαλείο τον αθλητικό σύλλογο/οργανισμό στον οποίο εργάζεστε;

  • Θα τον βοηθήσει να συμμορφωθεί με τις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πρακτικό επίπεδο των δραστηριοτήτων του.
  • Θα τον καθοδηγήσει ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αξιολογεί και να προβληματίζεται σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί, ώστε να βελτιώσει ή/και να αναπτύξει μία αποτελεσματική πολιτική διασφάλισης της προστασίας των παιδιών και κατά συνέπεια, να είναι σε θέση να αποκομίσει οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (π.χ. για τα παιδιά και τους γονείς τους, για επαγγελματίες από τον χώρο του αθλητισμού, για προπονητές και άλλα σχετικά πρόσωπα).

Τι εννοούμε με τον όρο «διασφάλιση της προστασίας των παιδιών»;

Η πρόληψη της παιδικής βίας και κακοποίησης προϋποθέτει αλλαγή πολιτικής, λογοδοσίας και διαδικασιών. Μέσα από τη «διασφάλιση της προστασίας των παιδιών» (child safeguarding), θα δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά και θα μεταβληθεί η αποστολή του συλλόγου/οργανισμού ώστε να θέτει στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων τα δικαιώματα, την προστασία και την ακεραιότητά αυτών. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή «βίας» ή κακοποίησης που ενδέχεται να εκδηλωθεί στους χώρους διεξαγωγής αθλητικών δραστηριοτήτων και παράλληλα έχουν το δικαίωμα να αθλούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων, μερικές μορφές βίαιης και καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος παιδιών είναι οι εξής:

  • Σωματική κακοποίηση
  • Σεξουαλική κακοποίηση
  • Συναισθηματική/Ψυχολογική κακοποίηση
  • Παραμέληση
  • Εκφοβισμός

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα παιδιά μπορούν να υποστούν τις παραπάνω μορφές βλάβης από άλλα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, τους συνομηλίκους τους, καθώς επίσης και από ενήλικες.

Επιπλέον, το εργατικό δυναμικό (εθελοντές, αμειβόμενοι υπάλληλοι) είναι σε θέση να εντοπίσει προβλήματα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών εκτός των χώρων άθλησης. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αποκαλυφθούν παρατηρώντας αλλαγές στη συμπεριφορά ή την εμφάνιση του παιδιού, αλλά και μέσω της απευθείας αποκάλυψης από το ίδιο το παιδί ή τρίτο άτομο που ανησυχεί για τη σχέση του παιδιού-αθλητή με έναν ενήλικα επαγγελματία από τον χώρο του αθλητισμού. Οι ενήλικες που εργάζονται με παιδιά και εφήβους στον αθλητισμό οφείλουν να ανταποκρίνονται έγκαιρα στα εν λόγω θέματα έχοντας ως απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών και των εφήβων.

Για να μπορέσετε να συμπληρώσετε το διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης ACTIVE, θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά τον σχετικό Ενημερωτικό Οδηγό. Ο εν λόγω οδηγός περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα βίαιων συμπεριφορών και χρήσιμες πληροφορίες για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών που θα σας βοηθήσουν για την συμπλήρωση των απαντήσεών σας.

Βεβαιωθείτε πως ο αθλητικός σύλλογος/οργανισμός στον οποίο εργάζεστε κάνει ό,τι είναι εφικτό από την πλευρά του για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών. Συμπληρώστε τις απαντήσεις σας στο δωρεάν Διαδικτυακό Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης και θα λάβετε ανατροφοδότηση βάσει ερευνητικών δεδομένων ως προς τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βελτιώσετε τις πρακτικές που εφαρμόζει ο σύλλογος/οργανισμός σας για να διασφαλίσει την προστασία των παιδιών στον χώρο του αθλητισμού.

ΕΝΑΡΞΗ ACTIVE Partners logos